Reg Organizer 8.91

Reg Organizer 8.91

ChemTable Software – 2,7MB – Shareware – Windows
ra khỏi 15 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Đây là một tập phong phú và cực kỳ mạnh mẽ các công cụ đăng ký yêu cầu cho hiệu quả hệ thống đăng ký quản lý. Phần mềm này cho phép bạn xem, chỉnh sửa và một cách an toàn làm sạch Registry. Nó cho phép xem trước các tập tin đăng ký bạn muốn chuyển nhập (bao gồm cả khả năng xem trước các tập tin trực tiếp từ Windows Explorer). Bao gồm các cơ quan đăng ký sạch hơn, mà sẽ an toàn nhỏ gọn, sửa chữa và tối ưu hóa Registry. Với Reg tổ chức bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm sổ đăng ký để tìm tất cả các phím có liên quan đến một ứng dụng nhất định - Reg tổ chức thực hiện công việc này nhanh hơn và tốt hơn so với các chương trình tương tự khác. Các tính năng khác của Reg tổ chức bao gồm khả năng để tìm và thay thế các mục đăng ký, tự động đăng ký dọn dẹp, công cụ dọn đĩa, truy cập vào nhiều tính năng của Windows không có giấy tờ. Với Reg tổ chức bạn có thể tùy chỉnh 'Mở với...' menu ngữ cảnh, xóa mục từ hộp thoại ' Add/Remove Programs', chỉ định các chương trình để chạy khi Windows khởi động, phân tích các thư viện được chia sẻ liên kết động (DLL) và nhiều hơn nữa... Plug-in expandability cung cấp cho không giới hạn khả năng của bên thứ ba cải tiến.

Tổng quan

Reg Organizer là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi ChemTable Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.131 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Reg Organizer là 8.91, phát hành vào ngày 24/03/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 8.91, được sử dụng bởi 31 % trong tất cả các cài đặt.

Reg Organizer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,7MB.

Người sử dụng của Reg Organizer đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Reg Organizer!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 1.131 UpdateStar có Reg Organizer cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
ChemTable Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản